Otobüs

Dış Otobüs Reklamları, coğrafi olarak yönetilebilir ve reklamverenlere fantastik pozlama imkanı sunar. Her ay önemli rotalarda 5000 kilometreden fazla seyahat etmektedir.  

Bu hareketli reklam panoları tipik olarak otobüslerin dış kısmında görüntülenir ve aynı rotaları günlük olarak gezer, reklam verenlere büyük bir etki ve yüksek sıklıkla dönüşüm sunan, son derece görünür hareketli reklam panolarıdır.

On medya İstanbul dışında, Belediye otobüslerinin satın almalarını yapmakta, Özel halk otobüslerinde reklam uygulama çalışmalarını ise ticari araçlar reklam yönetmeliğine göre gerçekleştirmektedir.